onsdag 23 december 2009

God Jul


tisdag 22 december 2009

Fiskimitation

Köpte en lite julklapp åt mig själv idag - Tungstenshantlar och epoxy eyes. Blev omgående sugen på att testa dom på något flugmönster. Resultatet blev en fiskimitation.

söndag 20 december 2009

Flugprototyper och inläggning av sill

Ja så närmar sig julen med stormsteg. Snön har kommit och julstämningen börjar så sakteliga att infinna sig. Efter en tur ute i snön med min dotter Vera blev det inläggning av sill och lite flugbindning. Jag har provat två nya recept på inlagd sill i år, pepparsill och whiskysill. Provsmakning blir på onsdagkväll tillsammans med skinkan. Flugbindningen vid den här tiden på året består av, för mig, två moment. Utvärdering och utveckling. Föregående års kollektion utvärderas och nya och gamla mönster utvecklas. I dag gjorde jag tre prototyper som eventuellt, efter lite finjusteringar, kan komma att finnas med i sommarens flugask. En simpa, en ephmera Danica (åsandslända) och en rhyachophilidae (frilevande nattsländelarv).


måndag 14 december 2009

Striden om Ottsjön

I nästan sju år under 1940-1950-talet utkämpades en kamp om att bevara Ottsjöns höga natur- och fiskevärden i samband med anläggandet av Håckrendammen. Man ville nämligen även ha med hela Ottsjön i dämningen av håckrenområdet, som i sig resulterade i att höga natur- och fiskevärden avservärt försämrades när fyra sjöar med mellanliggande strömmar blev ett stort regleringsmagasin med en dämningsamplitud på hela 27 meter. Kampen för att skydda Ottsjön från en reglering utkämpades och segrades av befolkningen i Ottsjö med omnejd. Alla inblandade är värda all heder och vi som i dag älskar Ottsjön med dess omgivning är dessa hjältar för evigt tacksamma. Tilläggas bör dock att helt opåverkad från Håckrenmagasinets dämning är inte Ottsjön. Ottsjöns ulopp - Storån - är starkt påverkad av regleringen och när Håkrenmagasinet är fullt har Storån förvandlats från ett strömmande vatten till ett mer lugnflytande sel. Därtill innebär den fiskspärr som konstruerades i Storån ca 300 meter nedströms utloppet ur Ottsjön, i syfte att förhindra gädda och abborre från att komma upp till Ottsjön i och med dämningen, att Ottsjöns tidigare nedströmslekande öringbestånd troligen i stort försvunnit och nu kompenseras genom årliga utsättningar av öring i Ottsjön.

Två böcker som jag läst har tillsammans skildrat den här kampen rätt ingående. Berättelsen om Håckrenmagasinet före och efter dämning av Richard Öhman (1995) samt Boken Ottsjö - glimtar ur byns historia av studiecirkeln "Ottsjö bakgrund och historia" (1993). I detta inlägg har jag försökt sammanfatta dessa böckers beskrivning om den så viktiga segern.

År 1950 ansökte AB Storboforsen om att anlägga ett kraftverk som kunde tillgodogöra sig fallhöjden mellan Håckren och Ockesjön samt regelring av Håckren inklusive Ottsjön. Två år senare, 1952, meddelade vattendomstolen tillstånd till att uppföra kraftverket samt verkställa rensningar mellan sjöutloppet och dammen. Angående regleringsfrågan medgav vattendomstolen en reglering av Ottsjön på 5 meter jämfört med ansökta 7 meter. Domen överklagades av sökanden och pensionatsägaren Sigfrid Eckerhorn i Ottsjö. Vattenöverdomstolen förklarade i mars 1953 domen som formellt fel och återförvisade ärendet till vattendomstolen. Det var tur för Ottsjöns del för under den tiden vaknade folkopinionen mot en reglering av Ottsjön. Aktionen mot regleringen engagerade inte bara ortsborna utan även en rad författare med stridbare Albert Viksten i spetsen. 1954 avgjorde vattenöverdomstolen målet till Ottsjöbornas fördel. Domen överklagades dock av sökanden . Nu tillsattes en kampgrupp för räddandet av Ottsjön. Kampgruppen lämnade in en hemställan om att få Ottsjön fridlyst där Ridvadet som ansågs vara ett unikt naturminnesmärke utgjorde huvudmotivet för fridlysningen. En lobbyverksamhet mot länets riksdagsmän påbörjades som gav resultat. Riksdagsmännen skrev ihop en motion till riksdagen enligt följande lydelse: ”Riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte anhålla om att åtgärder vidtages för att Ottsjön genom fridlysning eller på annat sätt undantages från vattenregleringen och byggandet i vatten. En reglering av vattendraget nedanför sjön bör på ett fullt tillfredställande sätt tillgodose vattenkraftintresset”. Motionen föranledde dock ingen åtgärd av riksdagen eftersom målet om Ottsjön alltjämnt var under prövning och en ansökan om fridlysning lämnats in till Länsstyrelsen.

Den 16 juli 1954 lämnade Mellanbygdens vattendomstol avslag på ansökan om Ottsjöns reglering. De negativa effekterna som regleringen skulle få på fisket och skönhetsvärdena fällde avgörandet. Domstolen ansåg att fisket var en viktig del för ortsbefolkningens försörjning och att det utgör omväxling och rekreation för byborna. Vidare menade domstolen att en förlust av detta inte skulle vara möjligt att ersätta och att det till och med kunde leda till utflyttning från orten. Däremot fann domstolen att nyttan av företaget överstiger de förorsakade skadorna utifrån vattenlagens andemening. Detta är ett unikt utslag då avslag meddelades trots att kraftnyttan avsevärt överstiger det 2-3 dubbla värdet av skadan på andra intressen. Sökanden överklagade domen. Samtidigt som man överklagar domen undersöker möjligheterna till att ersätta Ottsjömagasinet med en utökning av Håckrenmagasinet till åtminstone 500 miljoner kbm jämfört med tidigare 320 kbm. Sökanden begärde hos vattenöverdomstolen att målet om Ottsjön skulle bli vilande tills det att man utrett möjligheterna för bl.a. utökningen av Håckrenmagasinet. Vattenöverdomstolen avslog dock den ansökan och fastställer i november 1956 vattendomstolens dom om avslag till reglering av Ottsjön. En dom som inte överklagades av sökanden. Slaget om Ottsjön var första gången i kraftverksbyggandets historia som en folkopinion avgick med segern.

Därefter ansökte sökanden om regleringen av Håckrenmagasinet omfattande 720 milj kbm. Den 26 juni 1961 bestämdes volymen till 700 miljoner kbm, dvs en sänkning av den föreslagna gränsen med en halv meter. Den övre gränsen i ansökan var ett försök att inteckna kommande överledningar till Håckrenmagasinet. Vid den tidpunkten diskuterades två förslag av överledning av vatten från närliggande källområden, Anarismassivet och Ånnsjön. Ingen av dessa överledningar blev dock verklighet.

Byggandet av Håckrenmagasinet påbörjades 1962. Dammbyggnaden har en högsta höjd av nästan 60 meter och krönlängd på 860 meter. Dammvallen består till övervägande del av jord, sten och utsprängt berg. Sammanlagt uppgick fyllningsmassan till 2 miljoner kbm. Fallhöjden mellan Håckren och Ockesjön är 184 meter och regleringsamplituden i magasinet är 27 meter. Kraftverket togs i drift i oktober 1966. Energiproduktionen är i medeltal 350 MWh/år. Sammanlagt sysselsatte byggandet mellan 200-300 man plus 40 tjänstemän. Arbetena rekryterades i stor utsträckning från den omgivande bygden.

söndag 13 december 2009

Lite bindteknik

Julen närmar sig och flugbindningen är i full gång. I mitt förra inlägg visade jag en nattslända med en för mig ny vingteknik. Tänkte dela med mig av den tekniken här till alla intresserade.

En oliv nattslända med den aktuella vingtekniken

Steg 1. Klipp en bit av vanlig tejp

Steg 2. Klipp loss dunet från cdc-fjädrar och "mätta" den klibbiga sidan av tejpen med dunet.

Steg 3. Dubbelvik tejpremsan och klipp den därefter i lämpligt långa vingbitar
Steg 4. Klipp varje bit så att den får formen av en nattsländevinge

onsdag 2 december 2009

Äntligen minusgrader och lite flugbindning

Ja så har vintern kommit till slut, eller? I Dalarna har vi i alla fall fått minusgrader vilket är skönt så att man slipper regnrusket som pågått stora delar av november. Som bonus har även solen tittat fram en hel del, säkert redan mer i december än vad den gjorde under hela november. Det känns i alla fall så.

Ikväll lyckades jag till slut delta på Capricorns flugbindarkvällar som leds och arrangeras av Jonatan på butiken. Han är mycket kunnig och idag var Chris Carter inbjuden för att visa och dela med sig av sina erfarenheter inom området. Resultatet blev två nya flugmönster, en nattslända och en dagslända. Cdc var den gemensamma nämnaren. Nattsländans vingar gjordes av vanlig kontorstejp och cdc. Varför har jag inte kommit på det själv? det kändes så självklart och enkelt när Chris visade tekniken. Nattsländans kropp gjordes av gås-biots, vilket ger en fint segmenterad kropp.
torsdag 19 november 2009

November - bara en grå och trist månad?

November får sällan positiva betyg som månad, den anses av många vara en grå och rätt trist månad. Är det så? Ja i många avseenden håller jag med och ett helt år av november skulle absolut inte vara någon höjdare. Det finns dock positiva sidor med en "grå månad" som november. Det känns okej att vara inne och njuta av inomhusaktiviteter som ex. tv, matlagning och renovering utan att man känner pressen att man borde vara ute och göra något roligt, typ fiska, åka skidar eller liknande. Den gråa perioden får dock inte bli för lång för då kan den lätt övergå i enbart tristess! Havsörings- och gäddfisket anses dock av många ha en bra period just den här delen av hösten. En annan aktivitet som förgyller hela vintersäsongen för mig är flugbindningen med tillhörande flugbindningslitteratur. Den aktiviteten övergår aldrig i tristess utan det är mer tiden som begränsar utövandet. Upptäckte en ny blogg som har just flugbindningen som den främsta inriktingen. Ulf Hagström heter bloggaren! Flugmönsterna verkar vara allt från bra och fina fiskeflugor till mera extrema imitiationsbindningar som troligen lämpar sig bättre som prydnader än fiskeflugor. Otroliga konstverk!

fredag 13 november 2009

Sjukdom, mycket jobb, renovering men...

...spännande och inspirerande läsning på Lunkans, Stigs och Rospiggens bloggar om höstfiske i olika former och inriktningar. Dessa tre är ypperliga bevis på att fiske- och framför allt flugfiskesäsongen varar längre än bara över sommarmånaderna. Rekomenderar starkt att läsa deras inlägg!

Som jag antyder i rubriken har den sista tiden varit kantrad av sjukdomar, faktiskt svininfluensan, och mycket jobb. Dessutom har vi börjat renovera vardagsrummet. Detta har gjort att jag inte varit så aktiv i bloggandet. Det ska bli bättring på den fronten. Nu är det hög tid att börja binda inför nästa säsong som för min del brukar börjar i april med havsöringsfiske i Harmångersån i Hälsningland. Jag ska vi bloggen försöka dela med mig lite av tips och mönster när det gäller flugbindning.

/Jensa

fredag 23 oktober 2009

Ny laddning flugbindningsinspiration!

Nu har dom kommit! Mina nya böcker om flugbindning. Båda böckerna är mer av karaktären teknik än mönster där den ena specifikt avser tekniker för kläckare av olika slag medan den andra spänner över hela bindspäktrat. Kanske ger dessa inspiration till nya flugor inför sommarens fiske? En fluga som kanske kan svara upp mot de förväntningar som spädgrisen nu har skapat?
/Jensasöndag 18 oktober 2009

Fisket 2009: Del 2 - Jämtland

I sommar tillbringade jag tre veckor i Ottsjö med omnejd. Som alltid var vistelsen härlig och avslappnande! Det är vid fisketurena runt Ottsjö och Åreälven som det blir extra tydligt för mig att fisket bara är en del i en stor helhet där stor del av fokus ligger på naturupplevelsen och själva avkopplingen och inte bara att fånga massor av fisk. Självklart vill man få fisk och helst stora sådana, men det är långt ifrån allt! Hursomhelst så var det en bra sommar i Jämtland rent fiskemässigt även om den började trögt. Jag kom till stugan vid Ottsjön direkt efter midsommar och konstaterade genast att kläckningarna inte kommit igång. De första dagarna var det endast små nattsländor och bäcksländor i farten. Såg inte till dagsländorna i Ottsjön. Djuråsminken Magnus och Storumans Harrbane Lars anlände för några dagars fiske. Det tog nästan två dagar innan Lars bula från bilfärden lagt sig och han åter kunde njuta av Assi-kepans stilrena passfrom. Resan skedde nämligen i det ökända vrålåket Black pearl!

Vi tillbringade större delen av veckan i Åreälven som i regel kommer igång tidigare än vattnen uppe vid Ottsjö. Under veckan kom värmen och det gick fort, kanske för fort? Det blev inte den där sprutten på kläckningarna och fisken som vi gått och väntat på. Fisket var inte dåligt men lite småtrögt jämfört med föregående år samma period var det allt. När Magnus och Lars åter drog söderut kunde vi samanfatta några riktigt varma fiskedagar med mycket sol och ett helt gäng krokade och avkrokade öringar där de största fiskarna låg kring halvkilot.

Resterande tid blev det fiske i Storån och Ottsjön för min del. Jag upplevde nog en av de största vakfesterna i Storån jag varit med om . Det var nog även nytt knottrekord. Stor fisk både öring och harr gick och plockade i sig danicor och andra insekter på ytan. Dom var dock otroligt svåra att lura, kanske för att flugan bara var "en i mängden"? En harr kring 6-7 hg och en öring på 9 hg blev toppnoteringarna under vakfesten. Några dagar senare kom då sommarens fisk för min del, en öring på 2,2 kg och 62 cm. Den finns rapporterad sedan tidigare på Patrik, Lunkans och Stigs bloggar. När jag vaknade den dagen var det gråmulet och lite blåsigt. Kanske blir det öringväder ikväll tänkte jag! Jag mindes tillbaka några år, då vi fiskade i övre delarna av Vindelälven och hade stor framgång med nattsländor av typen streaking caddis och rackelhane som vi aktivt stripade i ytan. Jag gick igenom flugasken och kunde konstatera att det var brist på streaking caddis av lite större storlek. Jag satte mig vid bindstädet och började binda en stor nattsländevariant. Det var då som "spädgrisen" föddes! Det var Djuråsminken som namngav flugan genom en spontan reaktion på ett bildmeddelande jag skickade till honom när kreationen var klar. Magnus rekordöring från Storån i Dalarna som jag skrev om i förra inlägget fångades på just spädgrisen. Med det var då flugans andra stora offer! Jag åkte ut till Storån på kvällen, fiskade i nedre delarna av ån med främst olika nymfer och streamers utan nämnvärt resultat. Fick några mindre harrar, men det var allt. framåt midnatt hade jag förflyttat mig längre upp efter ån och knöt då på den nya flugan. Några timmar tidigare hade jag träffat Rospiggen Patrik och vi båda hade konstaterat att det kanske var öringväder ändå den här kvällen. Strax efter midnatt small öringen på och det blev en svettig kamp med rulltjut och slutligen en lyckad håvning. En härlig känsla! Kvaravarande dagar blev det sparsamt med fiske, det kom ju som bekant regn i rätt stora mängder ett tag där i juli.

Jag har lagt in en länk till lite bilder från sommaren i Jämtland här till höger på bloggen. Efter den här sammanfattningen har suget efter nästa sommars jämtlandsfiske gjort sig rejält påmind , igen!

Ha det så länge


Jensa

fredag 16 oktober 2009

Fisket 2009: Del 1 - Dalarna

Under det gångna året har jag fiskat i Hälsingland, Dalarna och Jämtland. Mest tid har det blivit i Jämtland och minst tid i Hälsingland där jag bara fiskade havsöring i Harmångersån under en vecka i slutet av april och lite öring- put and take samma helg. Bäst utdelning sett till antalet fisketillfällen har det däremot varit i Dalarna. I det här inlägget tänker jag kortfattat redogöra för utfallet av sommarens fiske här i Dalarna. Inom kort kommer även en motsvarande rapport från årets Jämtlandsfiske!

Förutom lite put and take-fiske i samband med vulgatakläckningarna har jag gjort tre ”kvalificerade” fisketurer här i Dalarna. I början av juni -under vulgatakläckningen- gjordes en tur till en öringsjö i västra Dalarna. Sjön har ett naturligt och troligen även ett ursprungligt bestånd av öring vilket ger fiske- och naturupplevelsen en extra krydda och dimension. Därefter blev det en tur i augusti till Storån i norra Dalarna där vi fiskade den klassiska (och kvoterade) sträckan uppe vid håarna inom Långfjällets naturreservat. Den sista turen gjorde vi till Särna och Österdalälven där vi fiskade höstharr. Jag har lagt in bilder från de tre turerna i ett bildspel till höger här på bloggen för dom som är intresserad att se lite bilder från Dalafisket.

Vid samtliga tre tillfällen var Djuråsminken Magnus med och i Storån fick han sitt livs öring på torrfluga, en öringhona på 1,9 kg och 58 cm. En otroligt grann och fin fisk! Själv fick jag en öring på prick kilot (48 cm), som också var otroligt vacker men framstod mer som en spigg vid jämförelse med Minkens primadonna. Under vulgatafisket i juni fick vi båda, jag och Magnus, en varsin öring på 1,3 kg och 53 cm. Vackra fiskar! Den sista fisketuren –Höstharr i Särna- har jag rapporterat om tidigare här på bloggen.

Ha det så länge

Jensa

onsdag 14 oktober 2009

Skarvöglornas rasslande genom spöringarna - Snart ett minne blott?

Nu när hösten är här är det dags att lite smått börja se över utrustningen, såväl spön, rullar som linor och flugor. Hösten brukar även vara en bra period för eventuella inköp då butiker i viss mån rear ut kvarvarande sortiment. I början av september köpte jag ett nytt spö på Capricorns höstrea. Det blev ett Guide Line LeCie 10 fot, klass 7 (fast) som jag främst avser använda till öringfiske med större streamers, lättare havsöringsfiske och flytringsfiske. Jag har en skjutlina sedan tidigare och har köpt till några klumpar från Dan-Tackle (1:a sort) som jag kapat så att dom passar det nya spöt och min "kaststil". Jag har hållit på med kastklumpar till enhandspön förut men har alltid stört mig mycket på öglorna i skraven mellan skjutlinan och kastklumpen som "rasslat" genom spöringarna. Jag har inte velat sy ihop skjutlinan och kastklumpen eftersom jag då anser att en stor del av poängen med systemet försvinner, nämligen att snabbt och smidigt kunna byta klumpar. I våras läste jag i Flugfiske i Norden om en teknik med krympslang och varmluftpistol för att göra öglor på klumplinan.

Här kommer en kort beskrivning av tekniken: Ta en bit lina, ca 10-15 cm och vik den dubbel som en ögla. Lägg den över änden på skjutklumpen så att överlappet blir minst 5 cm. Därefter träs en krympslang över hela överlappsdelen pluss lite till på båda sidor. Man värmer försiktigt med varmluftpistolen så att coatingen i de tre delarna smälter samman till en del. Sen är det bara att knåda med fingrarna så att man får en jämn del. OBS! Det är väldigt lätt att bränna av linan, så det kan vara lämpligt att testa på några spillbitar först. När man är klar tar man bort krympslangen och styker på ett lager liquide sole eller liknande. Har lagt in en bild på en ögla som jag gjorde med den här tekniken.

lördag 10 oktober 2009

Det var tufft att leva på 1800-talet

Har just läst boken Profiler i Väst av Fritjof Fredriksson där han beskriver några profiler i Västjämtland under 1800-talet. Han skildrar mångas slit och leverne på att bra och fängslande sätt. Jag fastnade särskilt för berättelsen om kraftkarlen Erik Jakobsson från Ottsjö, samma Ottsö som jag försöker tillbringa så mycket tid jag bara kan i. jag har plockat ut följande citat ur boken:

"Även under normala år fick bönderna hämta sitt fyllnadsfoder uppe vid Lunndörrspasset" Idag går man till Lunndörsspasset från vålådalen eller Valbo som ligger en bra bit från Ottsjö för att fjällvandra några dygn, ca 2 mil från Ottsjö i fjällterräng.

"Vid fyllda 90 år sade sig Erik Jakobsson ännu ha den beska smaken av barkbröd i munnen, så starkt hade nödåren på 1860-talet etsats in i hans medvetande. Han mindes hur han fick följa sin far öst om Ottsjön där de sysslade med att skala furubark som efter torkning skulle användas som bröd- och grötmjöl. Det var fisket och i någon mån ripfågsten som under den svåra tiden räddade livet hos fjällbefolkning, menade Erik"

Vad säger man? Idag känns det tungt när man får käka rester två dagar i rad!

Nu ska jag deppa vidare över Sveriges förlust i VM-kvalet mot Danmark. Kände bara att jag måsta dela med mig av några citat från den fängslande boken.

Jensa

Problem med länkar m.m.

Hej,

Som ni ser har jag ändrat lite layout på bloggen, förhoppningsvis till det bättre. Det tycker iaf jag. Hursomhelst så passade jag även på att ändra hemsideadressen till just oringyggaroch slandsprot.blogspot.com, vilket det förståss borde ha varit redan från början. När jag nöjd och glad över den nya layouten satt och funderade vad som hänt med statistikmäteran (antal besökare) ramlade guldtian ner. Faaaan nu sket det sig ju med alla länkar som intresserade personer skapat till min blogg. Med den handlingen kvalade man inte in till MENSA precis. Det blir lite som Peter Dalle i Yrrol: Tänkte inte på det! :-). Förhoppningsvis hittar ni (som verkligen vill) tillbaka till bloggen. Man lär sig så länge man lever!

Skitfiske

Jensa

onsdag 30 september 2009

Öringlek - Inspiration och hopp!

Andra halvan av september och första halvan av oktober är lika med lektider för dalaöringen. Att se öringlek ger både hopp och inspiration. Med hopp syftar jag på den livskraft som den visar i de vattensystem som den klarar av att reproducera sig, eller med andra där förutsättningarna för öringens reproduktion fortfarande finns kvar och inte förstörts genom mänsklig påverkan. Som vi vet är ju öringen - såväl sjölevande som vattendragslevande- direkt beroende av att det finns strömmande vatten för lek! Med inspiration syftar jag främst på fiskevårdsarbetet som bedrivs i landet bl.a. just för att återskapa öringens lek- och uppväxtmöjligheter. Detta är ett otroligt viktigt arbete för att vi och alla andra fiskeintresserade ska kunna fiska på naturliga öringbestånd! Med naturliga bestånd menar jag öringbestånd som inte är beroende av inplantering för sin existens. Men det är inte bara för oss sportfiskare som livskraftiga öringbestånd är viktigt! Det är en ursprunglig art som hör hemma i många av våra vattenekosystem (inte alla) och där har en given och viktig roll för balansen i dessa system. Nedan har jag lagt in två filmklipp som visar just öringlek i två olika vattendrag i Dalarna. Det första klippet visar en liten bäck dit ett sjölevande öringbestånd vandrar ner för lek medan det andra klippet visar en å dit sjölevande öringar vandrar upp för lek. Jag filmade detta för ganska precis ett år sedan. Min förhoppning är att jag ska hinna ut en sväng i år också.söndag 27 september 2009

Strålande höstväder och bra harrfiske!

I går kom vi tillbaka från två dagars harrfiske i Österdalälven vid Särna. Vädret var helt otroligt bra och fisket var också riktigt bra. Harren var på hugget under eftermiddagarna från lunch fram till fyra-fem snåret. När ljuset och därigenom även värmen försiktigt minskade avtog även harrens aktivitet, delvis troligen på grund av att kläckningarna klingade av. Bäcksländor och nattsländor kläkte sparsamt men tillräckligt för att locka harren till stigning. Vi fick bra med harr mellan ca 30-40 cm. Den största var på 42 cm. Strömmen vi fiskade i ligger mellan två stora sjöar -Särnasjön och Trängsletmagasinet- vilket troligen gör harren något grövre här än harrar som enbart lever i strömmande vatten. En harr på 42 cm väger ca 7-8 hg, vilket är mer än vad exempelvis Westrins harrskala för strömande vatten visar (6-7 hg).

Jag anser att höstfiske efter harr är ett mycket socialt fiske av flera anledningar. Själva fisket koncentraras till perioder med värme och sol (åtminstone torrflugefiske). En hel säsong har passerat varvid den värsta fiskeivern har lagt sig och man kan njuta lite mer av det sociala. På det hela taget blir det därför oftast mer tid än vanligt över till umgänge vid fiske på hösten. På den här resan speglades detta av en princesstårta till eftermiddagskaffet vid älven samt samkväm med trevlig middag på Knappgården under kvällen, när man annars hade fiskat som intensivast. Men det är väl detta som gör flugfisket så roligt att det varierar såväl över dygnet som över säsongen i stort.torsdag 24 september 2009

Dags för höstens första harrtur!

Imorgon åker vi (Jag och fyra kollegor) upp till Särna för att fiska harr i Österdalälven. Vädret ser ut att vara med oss, hoppas även flödena är det! Har nyss bundit upp några färglada varianter som brukar kunna fungera på harren så här års. Vi övernattar på Knappgården i Särnaheden. På lördag blir det också fiske, vart har vi dock inte bestämt ännu. Är det bra i Österdalälven så blir det säkert där även då, men om inte så prövar vi något annat ställe. Det finns mycket att fiska på där uppe. Storån, Grövlan, Fulan och Görälven samt Västerdalälven på vägen hem till Falun. Tror att samtliga vatten är upplåtna för harrfiske.

torsdag 17 september 2009

Torrflugeströmmen- Härligt fiske och umgänge!

Vi är tre grabbar, kusinerna Lindberg - Anders och Peter - samt jag Jens Fuchs, som alla är uppvuxna i Iggesund i vackra hälsingland. Vi har nu bosatt oss på olika håll i landet i form av Uppsala, Krokom respektive Falun. En helg varje år sedan 2007 har vi tilbringat vid ett mycket trevligt vattendrag -Torrflugeströmmen. Där flugfiske efter vakande öringarna och härligt umgänge stått överst på dagordningen. Sammankomsterna har varit mycket bra och vi har lärt oss mycket nytt om såväl öringen som själva vattendraget i sig. Tre öringar över kilot har landats där den största ligger på hela 1,5 kg (53 cm). Peter, alias Cheffen - Chef the Pep, är den självklara kocken i gänget. Hans improviserade fiskrecept får även de mest etablerade fiskrestauerangerna att känna avund.

Öring, 1,5 kg, tagen på torrflugan "Dräparn" av Anders Lindberg.

Juni 2007
2007 var det första året som vi besökte denna härliga ström. Vi var där fredag-söndag i slutet av juni. I första hand kläckte Ephemera danica, Baetis rhodani och Ephemerella aurivill tillsammans med små nattsländor. Vattentemperaturen låg på 14 grader och flödet var på ca 80 kubik. Noterbart var att öringarna föredrog baetis och aurivilli framför de större danicorna. Den största öringen som fångades låg på 1,2 kg (48 cm) och togs på en liten Baetis rhodani -variant (Mr Tasty). Ytterligare en fisk av liknande format krokades men tappades strax innan. I övrigt fångades 3 matfiskar (30, 33 och 35 cm) som tillagades. Övrig öring var av mindre format på mestadels 15-25 cm, så kallade propellrar.Öring 1,2 kg tagen på friflytande Baetis rhodani -variant (Mr Tasty) av Jens Fuchs.

Juni 2008
Vi var där fredag-söndag i slutet av juni. Detta år hade gruppen utökats med Lax- och havsöringsspecialisten Nils. Även detta år kläckte främst Ephemera Danicor, Baetis rhodani och Ephemerella aurivill samt små nattsländor. Vattentemperaturen låg på 14 grader flödet var högre än föregående år men var på nergång då det sänktes från ca 105 kubik på fredag till 95 kubik på söndagen . På samma sät som året innan föredrog öringarna baetis och aurivilli framför danicorna. De tre största öringarna som fångades var på 1,5 kg (53 cm), 1,2 kg (48 cm) och 0,8 kg (41 cm) de två förstnämnda togs av Anders på aurivillivarianten Dräparen medans den tredje fångades av Jens på en Baetis rhodani -variant, Mr Tasty. Förutom ett gäng propellrar (15-25 cm), fångades därutöver 5 matfiskar (35, 33 33, 30 och 30 cm) som alla tillagades av Cheffen. "Man ryker icke fisk" är ett välkänt citat inom flugfiskekretsar men för Jens rök det öringar hejvilt. Inte mindre än 4-6 bättre fiskar tappades varav två rätade krokarna på mina Mr Tasty - Ska aldrig binda torrflugor på mustadkrokar igen:-( .
Öring, 1,5 kg, tagen på torrflugan "Dräparn" av Anders Lindberg

Juni 2009
Vi var där lördag-måndag i slutet av juni. I år var manfallet stort. Peter var magsjuk och Nils var uppbokad i jobb. Jag och Anders bosatte dock oss vid strömmen i hopp om att få se stora vakande öringar. Även detta år kläckte främst Ephemera Danicor, Baetis rhodani och Ephemerella aurivill samt små nattsländor. Vattentemperaturen låg på 17 grader flödet var på ca 95 kubik. Under lördag och söndag föredrog öringarna baetis och aurivilli framför danicorna på samma sätt som tidigare år. På måndagens fiske kunde man dock se en markant skillnad i diet. Öringen plockade med fördel i sig de förbiflytande danicorna. Behöver öringen några dagar på sig för att ställa om sin diet när nya kläckningar börjar?? De två största öringarna som fångades var på 0,8 kg (41 cm), respektive 0,6 kg (38 cm). Båda fångades av Jems på en aurivillikläckare (A-Emerger). I övrigt fångades 12 matfiskar (5*35, 2*33, 32 och 4*30 cm) varav 4 tillagades. Natten mot söndag fiskades minst 2 timmar på en vakande öring i 2-kilosklassen, som fullständigt vägrade att ta våra flugor oavsett vad vi knöt på. Vid det aktuella tillfället kläckte det extremt mycket av en liten nattsländeart. Sländorna fanns därmed i överflöd på vattenytan varvid chansen att öringen skulle plocka våra flugar drastiskt hade minskat. Övrig öring som fångades var av mindre format på mestadels 15-25 cm, så kallade propellrar.

Öring, 0,8 kg, tagen på en aurivillikläckare (A-Emerger) av Jens Fuchs.
Chef the Pep -07

Det första året bjud Cheffen på bl.a Wiskeyflamberad murika-öring i tundbrödswrap med bl.a. pesto. Smaksensationen var ett faktum. Till det serverades en kall pilsner.

Wiskeyflamberad murika-öring i tundbrödswrap med bl.a. pesto

Chef the Pep - 08
Inför det andra året hade Cheffen höga förvätningar på sig. Hans rykte hade redan spridit sig till närliggande matställen. Cheffen motsvarade förväntningar och dukade fram nyfångad murikastekt öring med röd pesto och gräslök. Pricken över i var den sky som gjordes på morikan efter fileérna stekts klart. Till det serverades en kall pilsner. Även detta år var smaksensationen ett faktum och ribban had höjts ytterligare.


Cheffen förbereder fileerna för murika-stekning

Chef the Pep -09
Det tredje året hände det som inte får hända. Cheffen var MAGSJUK!! Kallsvetten började pärla sig på Jens och Anders pannor. Hur skulle det gå? Halvstekt falukorv och pilsner skulle innebära en kraftig sänkning av nivån på matlagningen vid strömmen jämfört med tidigare år! Vi stålsatte oss och tänkte igenom situationen, vad hade vi lärt oss av Cheffen och vad kunde vi tillföra i år som vi inte haft tidigare för att bibehålla samma nivå på maten. Svaret blev en flaska vitt vin och färskpotatis som tillsammans med rödlök, purjolök och murikastekt öring gjorde att vi kunde lämna strömmen med hedern i behåll. Resultatet blev strålande men måtte Cheffen vara tillbaka nästa år!
En flaska vitt vin serverades till färskpotatis, rödlök, purjolök och murikastekt öring

Ännu en blogg om flugfiske?

Hej på er,
Här kommer ännu en i raden av bloggar om fiske. Min tanke är att jag främst ska behandla frågor kring flugfiske i allmänhet och flugfiske efter öring i synnerhet. Eftersom jag själv är en sån som söker inspiration och ideer från andra flugfiskare så avser jag genom denna blogg att försöka dela med mig av lite inspiration inom flugfiskeområdet, såväl från olika fisketillfällen som genom praktiska tips och mönster när det gäller flugbindning. På så sätt hoppas jag att den ska fylla några av alla de hålrum som finns inom området!Ha det så länge

Jensa