onsdag 30 september 2009

Öringlek - Inspiration och hopp!

Andra halvan av september och första halvan av oktober är lika med lektider för dalaöringen. Att se öringlek ger både hopp och inspiration. Med hopp syftar jag på den livskraft som den visar i de vattensystem som den klarar av att reproducera sig, eller med andra där förutsättningarna för öringens reproduktion fortfarande finns kvar och inte förstörts genom mänsklig påverkan. Som vi vet är ju öringen - såväl sjölevande som vattendragslevande- direkt beroende av att det finns strömmande vatten för lek! Med inspiration syftar jag främst på fiskevårdsarbetet som bedrivs i landet bl.a. just för att återskapa öringens lek- och uppväxtmöjligheter. Detta är ett otroligt viktigt arbete för att vi och alla andra fiskeintresserade ska kunna fiska på naturliga öringbestånd! Med naturliga bestånd menar jag öringbestånd som inte är beroende av inplantering för sin existens. Men det är inte bara för oss sportfiskare som livskraftiga öringbestånd är viktigt! Det är en ursprunglig art som hör hemma i många av våra vattenekosystem (inte alla) och där har en given och viktig roll för balansen i dessa system. Nedan har jag lagt in två filmklipp som visar just öringlek i två olika vattendrag i Dalarna. Det första klippet visar en liten bäck dit ett sjölevande öringbestånd vandrar ner för lek medan det andra klippet visar en å dit sjölevande öringar vandrar upp för lek. Jag filmade detta för ganska precis ett år sedan. Min förhoppning är att jag ska hinna ut en sväng i år också.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar