söndag 28 februari 2010

Nymfask 2010- Nattsländelarver

Nattsländor är en väldigt stor grupp insekter med över 200 olika arter i Sverige. Som de flesta flugfiskarna vet så sker livet under ytan i två statdier; larv och puppa där den förstnämnda många gånger är det tidsmässigt dominerande stadiet och puppan är det skede då insekten stiger till ytan för att kläckas. Det finns främst tre typer av larver som är intressanta inom flugfisket; husbyggande, frilevande och nätbyggande nattsländelarver. Jag har skapat tre mönster som ska representera dessa stadier. Materialet i flugorna utgörs främst av larva lace, tungsten, STF-dubbing, rapphöna samt för husmasken hjorthårsdubbing i olika färger.RC-larv: Frilevande nattsländelarv (Rhyacophilidae)
HP-larv: Nätbyggande nattsländelarv (Hydropsychidae)

HB-larv: Husbyggande nattsländelarv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar